Türkiye'nin Mavi Ekonomi alanındaki potansiyeli öne çıkarıldı: sürdürülebilir balıkçılık, yenilenebilir enerji… – Son Dakika Hayat->Sürdürülebilir Hayat Haberleri

PwC TürkiyeMavi Ekonomi ile sürdürülebilirliğe yelken açmak: Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarmak“başlıklı raporunu yayınladı” Raporda mavi ekonomi olarak tanımlanan sektörlere (sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarından açık deniz yenilenebilir enerjiye, liman faaliyetlerinden kıyı turizmine kadar) ilişkin pek çok genel konu yer alıyor.

Türkiye'de mavi ekonomi, 8 bin 592 kilometrelik kıyı şeridindeki 28 şehri, birçok ülkeye yayılan 47 milyonluk nüfusu, demografik yapısı, jeopolitik konumu ve lojistik altyapısıyla önemli bir potansiyele sahip. Bu 28 şehirde, toplam GSYH'nin %67'sini temsil eden 11 milyondan fazla çalışan bulunmaktadır ve bunların %8'i doğrudan mavi ekonomiyle bağlantılı sektörlerde çalışmaktadır.

Rapora göre, Türkiye'nin Sürdürülebilir Mavi Ekonomi 2053 Eylem Planı büyük bir eksikliği gidermeyi amaçlıyor. Planda gerekli altyapının oluşturulması, yol haritasının hazırlanması ve kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren sektörler ve kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca Deniz Koruma Alanları ilan edilerek, özellikle çevresel tehditlere karşı hassas olan kıyı bölgelerindeki biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlanıyor.

KARADENİZ'İN MAVİLENMESİ PROJESİ

Türkiye, mavi ekonomi alanındaki önemli potansiyeli nedeniyle en önemli çalışma ve işbirliklerinde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. PwC Türkiye'nin Dünya Bankası'nın desteklediği “Karadeniz'i Mavilendirme Projesi (BBSEA)” kapsamında yürüttüğü “Kirliliğin Azaltılması İçin Mavi Ekonomi İstihdam Programı” gibi çalışmalar da bu iş birliğini ortaya koyan uygulamalar arasında yer alıyor.

PwC Türkiye'nin Ulusal Kıdemli Ortağı Cenk Uu Araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Okyanus ve denizle ilgili ekonomik faaliyetlere bütünsel ve sürdürülebilir bir yaklaşım olarak tanımlanan 'Mavi Ekonomi', Türkiye gibi geniş kıyı şeridine sahip ülkeler için büyük önem taşıyor. Ülkemiz coğrafi yapısı ve iş gücü sayesinde mavi ekonomide dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Hazırladığımız bu raporla bu alanın potansiyelinden maksimum fayda sağlanmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. “Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Eylem Planı 2053” ve “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Rehberi”, Türkiye'nin mavi ekonomiyi geliştirme yolculuğundaki ciddiyetini ortaya koyuyor. “Uygulanacak politika ve projelerle ülkemiz sürdürülebilir kalkınma yolunda yüksek potansiyeline ulaşabilecektir”.

TÜRKİYE'NİN HANGİ BÖLGELERİ NE KADAR MAVİ?

Rapor kapsamında değerlendirilen sektörlerde bölgesel dağılıma bakıldığında, Marmara kıyısındaki liman ve gemi inşa ve onarım faaliyetleri öne çıkıyor. Ege kıyılarında da görülen liman faaliyetleri ve gemi inşasının yanı sıra, Marmara'dan farklı olarak canlı deniz kaynaklarına sahip kıyı turizmi de gelişiyor. Akdeniz'in doğu kesiminde Mersin-İskenderun limanı etkisi dikkat çekerken, batı kesiminde kıyı turizmi ve deniz taşımacılığı ön plana çıkıyor. Karadeniz ise çok sayıda liman ve tersanenin yanı sıra Doğu Karadeniz'deki canlı deniz kaynaklarıyla da dikkat çekiyor.

MAVİ EKONOMİYİ DESTEKLEYECEK GİRİŞİMLER

Rapora göre kıyı toplumlarının ve kamu kurumlarının farkındalığı ve mavi ekonominin dönüşümüne aktif katılımları mavi ekonomiye geçişte belirleyici rol oynuyor. PwC'nin Mavi Ekonomi Barometresi platformu, mavi ekonomiye dahil olan sektörlerden verileri bir araya getirerek farklı ülkeler arasında karşılaştırmalı analiz yapılmasına olanak tanıyor. Veri ve bilgi paylaşımı yaparak bu alanda kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan platform, aynı zamanda mavi ekonomiye yönelik eğitimler vererek yenilikçiliği teşvik etmeyi ve mavi teknolojileri hızla hayata geçirerek bu yönde yetenek gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

MAVİ FİNANS

Raporun ana temalarından biri “mavi finans”. Denizler ve kıyı alanlarıyla ilgili sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri desteklemek için özel olarak tasarlanmış finansal mekanizmalar, araçlar ve yatırımları ifade eden mavi finansa dayalı girişimler, deniz koruma projeleri, sürdürülebilir balıkçılık, yenilenebilir enerji projeleri, kıyı altyapısının geliştirilmesi gibi sektörlere finansman sağlıyor. ve deniz kirliliğine karşı mücadele ediyoruz. Bu kapsama giren finansal araçlar; mavi tahviller, mavi karbon dengeleme çalışmaları, yeşil-mavi taksonomileri, deniz ve kıyı alanlarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi ve mavi ekonomi kapsamındaki diğer faaliyetlerin hedeflenmesi olarak sıralanıyor.

Türkiye'de DENİZ KİRLİLİĞİ

PwC Türkiye raporunda yer alan şaşırtıcı verilerden biri de deniz ve okyanus kirliliğinin çözümü için ülkelerin aldığı yardım ve desteklerle ilgili. 2021 OECD verilerine göre okyanus ekonomisine özel resmi kalkınma yardımı alan ülkeler arasında Meksika 290 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Endonezya ve Fildişi Sahili 140 milyon dolar ve 120 milyon dolarla ilk üçte yer alıyor. Türkiye, kara kaynaklı deniz kirliliğinin durdurulması amacıyla aldığı 485 milyon dolarlık resmi kalkınma yardımıyla ilk sırada yer alıyor. Onu 189 milyon dolarla Türkiye, Kosta Rika ve 145 milyon dolarla Kolombiya takip ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de kıyı kirliliğinin giderilmesine yönelik tedbirler, mavi ekonominin geliştirilmesinde ve mavi sektörlerde istihdamın artırılmasında belirleyici bir konuma sahiptir.

TÜRKİYE'DE MAVİ EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kıyılardaki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği göz önüne alındığında, Türkiye'de mavi ekonominin potansiyelini açığa çıkarmak ve bu potansiyeli sürdürülebilir büyümeye dönüştürmek için atılabilecek pek çok adım var.

Bu tedbirler, kirliliğin önlenmesi ve kıyıların temiz olmasını sağlamaya yönelik düzenleyici uygulama ve politikaların güçlendirilmesi, sürdürülebilir turizm politikalarının tasarlanması, kıyı ekosistemleri hakkında farkındalığın artırılması ve etkin izleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması, çevre sorunlarının dikkate alınması, eğitim ve beceri geliştirilmesi, uluslararası destek gibi faaliyetleri içermektedir. ve kamu-özel işbirlikleri. Bu alanda faaliyet gösteren KOBİ'lerin güçlendirilmesi, araştırma ve geliştirmeye yönelik teşviklerin sağlanması ve denizcilik altyapısının geliştirilmesi, mavi ekonomi faaliyetlerinin mali açıdan desteklenmesinde aktif rol oynayabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir