Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) ardından uzmanlar sınav ve soruları yorumladı – Son Dakika İş Dünyası Haberleri

Bugün Türkiye'nin dört bir yanından 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS'ye yönelik Eğitim Enstitüleri Sevinç Şubesi öğretmenleri, soruları yorumladı. Bu sınav, Türkiye'nin dört bir yanından sekizinci sınıf öğrencilerini bir araya getirerek onların akademik yeteneklerini ölçmeyi amaçladı. Sevinç Eğitim Kurumları Akademik Koordinatörü Fatih Haktürk ve ilgili sektörlerin bölüm başkanları LGS'yi öğrenciler ve aileleri için yorumladı.

Akademik koordinatör Fatih Haktürk

1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS 2024'ü geride bıraktık. LGS 2024'ün soru stillerinin önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme ve analitik becerilerini ölçebildiği görülmektedir. Bu yılki sınav önceki yıllarla karşılaştırıldığında Türkçe ve fen bilimleri testlerindeki soru metinlerinin daha uzun olduğu, matematik sınavının geçen yıla göre daha performansa dayalı olduğu görüldü. Türkçe ve fen bilimlerindeki uzun soruların öğrencilerin zaman yönetimini test edeceğini düşünebilirsiniz. Genel olarak Sevinç'in eğitim kurumlarının bölüm başkanlarının rehberliğinde hazırlanan eğitim dokümanları ve deneme sınavlarıyla örtüşen bir sınav oldu.

Türkçe Bölüm Başkanı Hilal Çaça

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ayrılan LGS 2024'te Türkçe başvurularının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlar çerçevesinde yer aldığı görüldü. Sınavda sekizinci sınıf müfredatında yer alan “cümle unsurları” ve “fiil sesi” konularına ilişkin soru bulunmamaktadır. Aynı zamanda sorular MİUR'un yıl içinde yayınladığı örnek sorularla da örtüşmektedir. Bu sınavda Türkçenin tematik dağılımından kaynaklanan anlam bilgisinin tüm aşamalarını görüyoruz. Sorular “kelime anlamı, cümle anlamı, deyim, paragraf yorumu, şiir yorumu, metin türleri, konuşma bozuklukları, sözel, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle türleri, görsel-grafik yorumlama, sözel mantık” gibi konuları kapsamaktadır.

LGS ile birlikte önem kazanan görsel-grafik soruların LGS 2024'te de ön plana çıktığı ve bu sınavda bir takım zorluk teşkil ettiği gözlemlenmiştir. Süreç boyunca öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda vurguladığımız son nokta olan TDK sözlüğünü kullanmanın ve kitap okumanın önemi bu sınavda bir kez daha ortaya çıktı. Talepler; Analitik becerileri gelişmiş, okuduklarından çıkarım yapabilen, muhakeme yapabilen, genel okuryazarlık seviyesine sahip öğrencilere uygundur. Önceki LGS ile karşılaştırıldığında metinlerin genişlediğini ve buna bağlı olarak zorluk seviyesinin de arttığını açıkça söyleyebiliriz. LGS 2024'te Türkçe'nin dikkat gerektiren sorulardan oluştuğunu ve zamanı doğru yönetmeyi bilmenin bu sınavın en gerekli çıktılarından biri olduğunu görüyoruz.

Matematik Bölüm Başkanı Kenan Akgün

Matematik testi MEB müfredatına ve sonuçlarına uygun olarak hazırlandı. Sorular muhakeme yeteneğine, okuduğunu anlama ve uygulamaya dayalı olarak sorulmuştur. İlk 13 soru ayrımcılık açısından zor gibi görünse de genel olarak MEB sonuçlarına odaklanmış olup Sevinç Yayınları'nın makale ve ders kitaplarında uygulanan sorularla benzerlik göstermektedir. 12, 14 ve 16. sorular yüksek muhakeme gerektiren sorulardır.

Talepler; Cebirsel ifade, reel sayılar, karekök, grafik tablosu, simetri, denklem çözme, doğrusal ilişki, tam kare, üçgende eşitsizlik, eşitsizlik, üsler, eğim, benzerlik ve olasılık konularını içeriyordu.

LGS 2018'den itibaren uygulanan sınavlara göre bu sınav kısmen daha zor sorularla hazırlandı. Geçen yıla göre daha fazla gelir odaklı sorular var. Okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, dikkatini verebilen, matematik pratiği iyi olan ve zamanı iyi yönetebilen öğrenciler, birkaç soru dışında matematik sorularında sorun yaşamayacaklardır.

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Neşe Murat

LGS 2024'te fen bilgisi dersi

? Mevsimler ve İklim ünitesinden 2 soru

? DNA ve genetik kod ünitesinden 4 soru

? Basınç ünitesinden 2 soru

? Madde ve Endüstri ünitesinden 5 soru

? Basit Makineler ünitesinden 2 soru

? Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimleri ünitesinden 3 soru

? Elektrik ünitesinden 2 soru

diye soruldu.

Sınav soruları incelendiğinde MEB müfredatına ve sonuçlarına uygun olduğu görüldü. Sınavdaki zor ve ayırt edici soru sayısı önceki yıllara göre daha fazla. Buna tablo, grafik, görsel içeren sorular ve deneylerin yorumlanmasına ilişkin sorular dahildir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da metnin sunulduğu ve öğrencinin soruların yapısı üzerinde düşünmesinin istendiği sorular bulunmaktadır. Kazanım sayısı fazla olan DNA ve Genetik Kod, Madde ve Endüstri ünitelerine yönelik ayrıca sorular soruldu. Soruların geçen seneye göre daha uzun metinlerden oluştuğu gözlendi.

Bilgi açığı olmayan, soruları düzenli çözen, zaman kısıtlaması olmayan, yorumlama gücü yüksek öğrencilerin sınavda daha başarılı olacağına inanılmaktadır.

TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Anabilim Dalı Başkanı

Sorular milli eğitim müfredatına ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Geçen üniteden soru gelmemişti.

Talepler;

* ?Ünite 1: Bir Kahraman Doğuyor – 1 soru

* ?Ünite 2: Ulusal Uyanış: Bağımsızlığa Doğru Atılan Adımlar – 2 soru

* ?Ünite 3: Ulusal bir destan: ya bağımsızlık ya ölüm – 2 soru

* ?Ünite 4: Kemalizm ve Türkiye'nin modernleşmesi – 3 soru

* ?Ünite 5: Demokratikleşme Çabaları – 1 soru

* ?Ünite 6: Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası – 1 soru

olarak dağıtılıyor.

Sorular mantık ve yoruma yöneliktir. Üniteler arası kavramsal referanslar içeren soruların da yer aldığı orta zorluk seviyesinde bir sınavdı.

İngilizce Bölüm Başkanı Rukiye Özeloğlu

2 Haziran 2024 LGS İngilizce sınav soruları MEB müfredatına ve sonuçlarına uygundur. Müfredata göre Arkadaşlık – Ünite 1'den 2 soru, Ergenlik hayatı – Ünite 2'den 1 soru, Mutfakta – Ünite 3'ten 1 soru, Telefonda – Ünite 4'ten 1 soru, İnternet – Ünite 5'ten 1 soru, Maceralar: Ünite 6, Ev İşleri'nden 2 soru sorulur: Ünite 8'den 1 soru ve Ünite 9 – Bilim'den 1 soru. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir.

Sınavda 7. ve 10. ünitelere ilişkin soru sorulmamıştır.

Sınav sorularının zorluk derecesi kolay ve orta düzeydedir. Sorular sadece gramer ölçümü değildir. Sınavda, verilen ön bilgiler doğrultusunda okuduğunu anlama ve doğru çıkarımlarda bulunma becerisini ölçen sorular yer aldı; Diyaloğu tamamlayabilme, verilen bilgiler ışığında doğru seçimi yapabilme, tercihleri ​​ifade edebilme ve anlayabilme vb. soru türleri kullanılmıştır. Soruların tamamı yeni nesil olup öğrenciyi düşünmeye teşvik etmektedir. Bu yıl kökleşmiş yapıya sahip sadece 4 olumsuz soru vardı. Sınav sorularını dikkatle okuyan, anlayan ve çıkarımlarda bulunan her öğrencinin tam başarıya ulaşacağına inanılmaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Kuralları Bölüm Başkanı Şeyma Doğan

Din kültürü ve ahlak bilgisi 2024 LGS soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sonuçlara ve örnek sorular doğrultusunda hazırlanmıştır. Sınavda müfredatın tüm üniteleriyle ilgili sorular soruldu.

Geçen yıl soruların neredeyse tamamının metni anlama ve yorumlamaya yönelik olduğu görülürken, bu yıl sınavda farklı olarak bilgiyi ölçen sorular da yer aldı. Kitap okumanın, paragraflara yorum yapmayı bilmenin ve analitik düşünmenin önemini bu sınavda bir kez daha anladık. Sorulara, bilgilerin karşılaştırılması, eşleştirilmesi ve ölçülmesine odaklanılarak çeşitli perspektiflerden yaklaşıldı.

Sınav sorularının zorluk derecesi ortadır. Sorular açık, öz ve derslerde ve sınavlarda çözülen örneklerle uyumludur. Dikkatli okuyan ve çıkarımlarda bulunan her öğrencinin başarılı olacağı düşünülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir